EUROBAZAAR
ul. Schodowa 12
43-400 Cieszyn

REGULAMIN 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Programu Karty Stałego Klienta EUROBAZAAR. 
1.2. Organizatorem Programu jest Firma Kupiecka „SZTEFKA” Jadwiga Sztefka ul. Schodowa 15 43-400 Cieszyn. 
1.3. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
1.4. Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów w sklepach: 
- OBLEKY Moda Męska ul. Schodowa 12 
- FOR MEN ul. Schodowa 12 
- eurowozki.PL ul. Schodowa 12 
- Moda Męska ul. Przykopa 44
- Moda Męska ul. Schodowa 15 
1.5. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny. 
1.6. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.eurobazaar.pl 
2. Przystąpienie do Programu 
2.1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest dokonać jednorazowo zakupów za kwotę min.500zł w jednym ze sklepów: 
- OBLEKY Moda Męska ul. Schodowa 12 
- FOR MEN ul. Schodowa 12 
- eurowozki.PL ul. Schodowa 12 
- Moda Męska ul. Przykopa 44 
- Moda Męska ul. Schodowa 15 
2.2. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Kartę Stałego Klienta Eurobazaar, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przy dokonywaniu
zakupów w sklepie.
3. Karta 
3.1. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu. 
3.2. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu. 
3.3. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. 
3.4. Karta wydawana jest na czas nieokreślony. 
4. Rabaty 
4.1. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów. 
4.2.Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej. 
4.3. W celu naliczenia Rabatu należy okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy 
4.4. Karta stałego Klienta upoważnia do rabatu ustalonego przez sklep: 
- OBLEKY Moda Męska - 5% rabatu na cały asortyment
- FOR MEN - 7% rabatu na cały asortyment 
- eurowozki.PL - 3% rabatu na wózki i foteliki samochodowe;
                            - 5% na pozostałe akcesoria 
- Moda Męska ul. Przykopa 44 - 5% rabatu na cały asortyment 
- Moda Męska ul. Schodowa 15 - 5% rabatu na cały asortyment 
4.5. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.


ul. Schodowa 12
43-400 Cieszyn

Copyright ©2018 Nazwa Firmy, All Rights Reserved.